اتمام پروژه تابلوهای پروتکل کانورتر PC برق باختر

1401-01-25
 تابلوی مجهز به پروتکل کانورتر

طبق قرارداد منعقد شده با شرکت برق منطقه ای باختر، شرکت هدف گستر دو تابلوی مجهز به پروتکل کانورتر (PC) را که با استفاده از ماژول های پردازنده بومی 660CMR02 برند HG به تولید رسیده اند، تکمیل و به نماینده محترم کارفرما تحویل داد.

  •  تابلوی مجهز به پروتکل کانورتر